Universal - Vibe Tracks

You're free to use this song and monetize your video.

Komentáře

 1. Fabrizzio Larco

  Fabrizzio LarcoPřed dnem

  I listened to this song for the first time when I watched Miss Grand International 2017👑!

 2. 과학

  과학Před 2 dny

  티모- 이제 협곡에 등장하지않습니다.

 3. G-publi

  G-publiPřed 2 dny

  해도리

 4. LP KJH

  LP KJHPřed 3 dny

  크으 벌써 해도리님 자막이 보이네 ㅋㅋ

 5. E FINAL

  E FINALPřed 5 dny

  .... 저는 동정입니다

 6. 김산희

  김산희Před 5 dny

  x.x 패치 노트너프 티모 마이 야스오 베인 블츠버프 퀸 초가스 바이 그라가스 우디르 브랜드 제라스 코그모 트리스타나 칼리스타 스웨인 럭스

 7. deutz fahr

  deutz fahrPřed 6 dny

  sibers musik

 8. 우주쭈꾸미괴물

  우주쭈꾸미괴물Před 6 dny

  이노래 원래 어디에 쓰이는 노래임?

 9. Tuan Viet Nguyen

  Tuan Viet NguyenPřed 7 dny

  <a href="#" class="seekto" data-time="115">1:55</a>

 10. 하마가좋아

  하마가좋아Před 8 hodinami

  1:57

 11. Tuan Viet Nguyen

  Tuan Viet NguyenPřed 7 dny

  1:56

 12. Nguyễn Long

  Nguyễn LongPřed 7 dny

  From Cảm bóng đá ❤

 13. 참치맨

  참치맨Před 8 dny

  이 노래가 세상에 나올때 해도리는 돈을주며 말했다. "저작권료"

 14. Lumi

  LumiPřed 8 dny

  Haedori brought me here

 15. 내꺼야 아님 말고.

  내꺼야 아님 말고.Před 9 dny

  해해도도리리

 16. 커여워

  커여워Před 9 dny

  ??? : 저희는 LIMO Recording Studio의 의도치않는 해도리를 통한 구독자 유입으로 인해 유감스럽게도 사일러스의 너프를 결정했습니다.

 17. 정시온

  정시온Před 9 dny

  ㄹㅂㅅ ㅎㄷㄹ

 18. IIlIIIllI lIIlIlIlI

  IIlIIIllI lIIlIlIlIPřed 9 dny

  응 해도리

 19. 의밥도둑모두

  의밥도둑모두Před 9 dny

  사일러스 버프는 롤백되었습니다

 20. 백석

  백석Před 9 dny

  해도리때매 한국인 시청자수 떡상

 21. 유투버 러지

  유투버 러지Před 10 dny

  롤할때 이거 켜놓고하면 개꿀잼

 22. 다비리

  다비리Před 12 dny

  뭐지 처음부분 viva la vida같음 ㅋㅋ

 23. 안주셔도돼요

  안주셔도돼요Před 9 dny

  에펠65?

 24. 박화윤

  박화윤Před 12 dny

  해도링~~

 25. Thành Nguyễn

  Thành NguyễnPřed 12 dny

  From Cảm Bóng Đá with love

 26. ᅳ하드

  ᅳ하드Před 12 dny

  STBlacst?

 27. Nguyễn Thuận

  Nguyễn ThuậnPřed 13 dny

  Anh em cảm bóng đá đâu r??

 28. 공산당한우

  공산당한우Před 13 dny

  lol baksa haedori

 29. 박진영

  박진영Před 15 dny

  이 시대 최고의 "Universal"

 30. 레오나르도 다빈치

  레오나르도 다빈치Před 18 dny

  해박사 롤도리

 31. 씹쪼지

  씹쪼지Před 18 dny

  다리너프ㅋㅋ

 32. motohealer

  motohealerPřed 19 dny

  love it!

 33. eazynoob do BS

  eazynoob do BSPřed 19 dny

  I AM BRASILEIRO NESSA PPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA

 34. ツJoão PedroKTN

  ツJoão PedroKTNPřed 16 dny

  Só tem japonês aki

 35. ツJoão PedroKTN

  ツJoão PedroKTNPřed 16 dny

  Eai

 36. 하태근

  하태근Před 19 dny

  ??: 멍멍

 37. Christian Kjær Meltesen

  Christian Kjær MeltesenPřed 21 dnem

  FINALLY

 38. Hùng Bùng Nhùng

  Hùng Bùng NhùngPřed 22 dny

  Mọi người cho mình hỏi ghép nhạc này vào video có bị bản quyền không ? Mình cảm ơn . help me !!

 39. Artis Lustiks

  Artis LustiksPřed 22 dny

  Wow

 40. 인성

  인성Před 24 dny

  사일러스의 w 최대 체력 회복량이 감소됩니다 140/180/220/260/300 -> 100/130/160/190/240 (+1.0AP)- > (+1.1AP)

 41. 조선호

  조선호Před 9 dny

  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 42. Mughal King

  Mughal KingPřed 25 dny

  best part <a href="#" class="seekto" data-time="0">0:00</a> to <a href="#" class="seekto" data-time="37">0:37</a>

 43. Pizza the fox

  Pizza the foxPřed 25 dny

  Most stock music isn't that good, or is just typical, but this one is different. I can't describe it. It definitely stands out to me.

 44. 바르스.

  바르스.Před 26 dny

  바루스 버프좀

 45. Flizzy FloofCat

  Flizzy FloofCatPřed 28 dny

  Hi there! I'm just an English comment passing by

 46. 안효현

  안효현Před 28 dny

  세부사항 ap계수 30/40/50/50 패치후 40/45/50/55

 47. 가주빈

  가주빈Před 29 dny

  님들 해도리가 누구임?

 48. 남동우

  남동우Před měsícem

  눈앞에 패치노트가 아른거린다

 49. Duy TRung NGuyễn

  Duy TRung NGuyễnPřed měsícem

  cam bong da:))

 50. Yeo Jun

  Yeo JunPřed měsícem

  TAL MO HAE DO RI

 51. 적절하지 않은닉네임

  적절하지 않은닉네임Před měsícem

  버프대상 : 세트 궁극기 재사용 대기시간이 줄어듭니다. 120/100/80 ㅡ 30/20/10

 52. 무명

  무명Před měsícem

  아칼리 버프좀

 53. 무명

  무명Před 17 dny

  @안주셔도돼요 닉넴봐라

 54. 안주셔도돼요

  안주셔도돼요Před 18 dny

  ?

 55. 김영민

  김영민Před měsícem

  관종 세트

 56. 김시국씨

  김시국씨Před měsícem

  이게 듣고있으면 탈모된다는 노래인가

 57. Deysi Reyna Flores Aviles

  Deysi Reyna Flores AvilesPřed měsícem

  Ejrm films

 58. rateb sadok

  rateb sadokPřed měsícem

  bro wtf you are so good to make songs, even free!! no comment.

 59. 춘식

  춘식Před měsícem

  어우 난 넹이나물이 부릅니다~ 꿈을향해~! 이거 보고왕는데ㅂㄱㅌㅋㅌㅋㅌㅋ

 60. 김도연

  김도연Před měsícem

  이거 프로관전러 ps 도 쓰네요ㅎ

 61. Godal나고달

  Godal나고달Před měsícem

  아아아 해도리가 누군뎨...

 62. Davi Correa

  Davi CorreaPřed měsícem

  👍

 63. hello. hi.

  hello. hi.Před měsícem

  Why can't south ossetia in German party

 64. 야스오

  야스오Před měsícem

  그랬다 해도리인것이다

 65. Joe Garcia1955

  Joe Garcia1955Před měsícem

  Thank you

 66. 윽

  Před měsícem

  이브금 계이름좀 부탁드려요 아 5학년 학예회 준비해야하느ㅏㄴ데 ㅠ

 67. 원주율

  원주율Před měsícem

  롤박사 해도리가 생각나는건 나뿐?

 68. Thông Nghiêm

  Thông NghiêmPřed měsícem

  NoCopyrighted music ? Guys

 69. Yovani Guadarrama

  Yovani GuadarramaPřed měsícem

  Primer español :v (o weno no se)

 70. 써현

  써현Před měsícem

  난 양띵보고 왔는데..ㅎㅎ 해도리가 누구여

 71. Dan Odden

  Dan OddenPřed měsícem

  What's with all the Koreans.

 72. 피아노건반

  피아노건반Před měsícem

  중독성있다 ㅋ

 73. Scotlan Phillips

  Scotlan PhillipsPřed měsícem

  Butter The Bread, No Floaties, OHBB!

 74. 상어민족

  상어민족Před měsícem

  피즈의 재간둥이 지속시간이 너프됩니다.

 75. 무명

  무명Před 17 dny

  씨발

 76. Tarihsever İnsan

  Tarihsever İnsanPřed měsícem

  Sesegelden gelenler

 77. Mayconluísalíplays Channel

  Mayconluísalíplays ChannelPřed měsícem

  InShot, KineMaster, ActionDirector

 78. 정후니

  정후니Před měsícem

  ??: 볼리베어의 외형 리메이크 방안이 공개되었습니다.

 79. Celrenea

  CelreneaPřed měsícem

  안녕하세요 준님입니다, 이번주 주간 리셋은

 80. Xeno J

  Xeno JPřed měsícem

  HaeDoRi

 81. Rato Muerto

  Rato MuertoPřed 2 měsíci

  Papin...

 82. TheVulcanJedi

  TheVulcanJediPřed 2 měsíci

  How awesome a song! Musical genius. It will always remind me of a montage of video games though, thanks to the NJTech PC part benchmarks channel. lol

 83. ツJoão PedroKTN

  ツJoão PedroKTNPřed 2 měsíci

  G I G A T O N

 84. L17- Old Channel

  L17- Old ChannelPřed 2 měsíci

  BEST PC BENCHMARK SONG!

 85. VPD Minecraft

  VPD MinecraftPřed 2 měsíci

  JUUDOLF

 86. Molotov Alex

  Molotov AlexPřed 2 měsíci

  Нет Русских?

 87. PRABIN Rai

  PRABIN RaiPřed 2 měsíci

  Who listen this music in 2020 like

 88. Starcrafting Asol

  Starcrafting AsolPřed 2 měsíci

  Try listening in 1.25x

 89. Dominic Ankai Kennedy

  Dominic Ankai KennedyPřed 2 měsíci

  CptCanada