Prášily & černé stavby

Pracovní místa úředníků správy národního parku, kteří čelili černým stavbám vlivných investorů, zrušil Jan Stráský pro nadbytečnost.

Komentáře

  1. Keram

    KeramPřed 8 lety

    Tragédie co se děje v NP...